Monthly Archives Luty 2023

ZO/1/Michalek/II/2023 – ogłoszenie

Aktualizacja ogłoszenia z dnia 27.02.2023

W odpowiedzi na korespondencję z dnia 22.02.2023 roku, Zamawiający informuje, iż rezygnuje z realizacji zakupu pozycji 17 załącznika nr 2 do SIWZ (zakup Pisaka teleskopowego do podłogi interaktywnej). Pisak powinien być kompatybilny z posiadanym Magicznym Dywanem 4.0. czego nie spełnia, gdyż posiadany Magiczny Dywan nie posiada kompatybilnego pisaka do podłogi.
W załączeniu korespondencji przesyłamy zaktualizowany załącznik nr 2 do SIWZ.
Należy złożyć ofertę na zaktualizowanej wersji załącznika nr 2 do SIWZ. Pozostałe dane zawarte w ogłoszeniu pozostają bez zmian.

odp_na_pytanie_27_02_2023

ZO_1_Michalek_II_2023_zalacznik_2_SIWZ_korekta_1

ZO_1_Michalek_II_2023_zalacznik_nr2_SIWZ_korekta1

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do...

Czytaj więcej