Biblioteka

001

W filii biblioteki nr 7 odbyło się co miesięczne spotkanie z. „0″
pt. „Przedwiośnie ”. Podczas wizyty dzieci wysłuchały fragmentu książki oraz wykonały prace plastyczne związane z tematem zajęć.