Kalendarz imprez

L.p. Nazwa imprezy termin realizacji
Bal Jesieni

październik

 

Dzień Edukacji Narodowej

październik

 

Pasowanie na starszaka

październik

 

Dzień pieczonego ziemniaka

październik

 

Andrzejki

listopad

 

Mikołajki

grudzień

 

Jasełka

grudzień

 

Dzień Babci i Dziadka

styczeń

 

Bal karnawałowy

styczeń

 

Pierwszy Dzień Wiosny

marzec

 

Przegląd piosenki angielskiej

marzec

 

Dzień Dziecka:  Piknik rodzinny

czerwiec

 

Pożegnanie starszaków

czerwiec

 

Dzień otwarty

sierpień

 

Czytaj więcej

Plan adaptacyjny

PLAN ADAPTACYJNY DZIECKA

W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU JĘZYKOWYM MICHAŁEK

w WAŁBRZYCHU

 

Wstęp

Rozpoczęcie przez dziecko edukacji przedszkolnej, to moment przełomowy w jego życiu. Dla wielu dzieci jest to pierwszy kontakt z grupą rówieśniczą i znaczna zmiana dotychczasowego trybu życia. Przychodząc do przedszkola dzieci różnią się „poziomem zdolności przystosowawczych”.

Niektóre z nich adaptują się łatwo do nowych warunków przedszkolnych, inne mają duże trudności. Owe trudności mogą się objawiać różnymi zaburzeniami w zachowaniu i reagowaniu.

W celu zmniejszenia  negatywnych uczuć związane z nową sytuacją w Niepublicznym Przedszkolu Językowy „Michałek” Rada Pedagogiczna wspólnie opracowała i zatwierdziła Plan adaptacyjny, by pomóc zarówno dzieciom, ...

Czytaj więcej

Kalendarz Imprez

Kalendarz imprez

Niepublicznego Przedszkola ,,Michałek”

na rok szkolny 2014/2015

L.p. Nazwa imprezy termin realizacji
1. Bal Jesieni październik

 

2. Dzień Edukacji Narodowej październik

 

3. Pasowanie na starszaka październik

 

4. Dzień pieczonego ziemniaka październik

 

5. Andrzejki listopad

 

6. Mikołajki grudzień

 

7. Jasełka grudzień

 

8. Dzień Babci i Dziadka styczeń

 

9. Bal karnawałowy styczeń

 

10. Pierwszy Dzień Wiosny marzec

 

11. Dzień Matki i Ojca maj

 

12. Dzień Dziecka: Piknik rodzinny czerwiec

 

13. Pożegnanie starszaków czerwiec

 

14. Dzień otwarty sierpień

 

 

 

Czytaj więcej

Galerie

001

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo

kamera

Cały obiekt jest strzeżony i monitorowany całą dobę.

Specjalnie zainstalowane kamery umożliwiają Dyrekcji placówki monitoring tego co w danej chwili robią dzieci uczęszczające do przedszkola.
Wykorzystywany przez nas w przedszkolu system monitoringu działa w oparciu o profesjonalne systemy alarmowe i wyspecjalizowane grupy interwencyjne.

Czytaj więcej

Program profilaktyki

Program profilaktyki

Niepubliczne Przedszkole Językowe „Michałek” w Wałbrzychu

Charakterystyka programu: 

            Profilaktyka, to proces wspierania dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi rozwojowi oraz eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu.

            Program profilaktyki przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym.  Ma on na celu tworzyć warunki do kształtowania postaw i wartości, ułatwiać dzieciom dokonywanie wyborów, mających znaczenie dla ich obecnego i przyszłego życia, uświadamiać dzieciom zagrożenia, które mogą wystąpić w przedszkolu, domu, na drodze oraz ograniczyć liczbę niebezpiecznych zdarzeń  z  udziałem  dzieci...

Czytaj więcej

Program Wychowawczy Przedszkola Językowego MICHAŁEK w Wałbrzychu

Podstawa prawna:

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
  • Statut Przedszkola
  • Koncepcja pracy Przedszkola

Nie to jest najważniejsze, aby każde dziecko czegoś nauczyć,

ale to, by wzbudzić w każdym dziecku pragnienie nauczenia się czegoś.

JOHN LUBBOCK

Program wychowawczy Niepublicznego Przedszkola Językowego ,,Michałek” w Wałbrzychu   stworzony jest na bazie podstawy programowej wychowania przedszkolnego...

Czytaj więcej

Zasady przedszkola

Czytaj więcej

Godziny otwarcia

Przedszkole zapewnia opiekę przez cały rok,
5 dni w tygodniu, w godzinach od 6.30 do 17.00.

Przedszkole jest nieczynne w dni ustawowo wolne od pracy oraz święta.
Przedszkole zapewnia opiekę przez cały rok, funkcjonuje całe wakacje, nie robimy przerwy wakacyjnej. Istnieje możliwość pozostawienia dziecka na dłużej lub na całą noc oraz na pobyty weekendowe za dodatkową opłatą.

Czytaj więcej