Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Przedszkole Językowe Michałek
ul. Obrońców Westerplatte 39
58-309 Wałbrzych

[email protected]

 

Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje. podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

  1. Art. 37 - 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);
  2. Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r. poz. 1781).
  3. Zarządzenie nr 5/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkół nr 42 w Warszawie z dnia 7 stycznia 2021 r w sprawie odwołania dotychczasowego i wyznaczenia nowego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.