KONKURSY PLASTYCZNE, w których biorą udział przedszkolaki z „Michałka” oraz uczniowie „Młodego Kopernika”:

  • XXII Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Moje miasto – moja miejscowość”:

Konkurs organizowany już po raz 22 przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 4-19 lat. Tegoroczny temat przewodni to “Miejsca historyczne w mojej miejscowości”. Cele konkursu to uświadomienie dzieciom i młodzieży, historycznych wartości ich „małych ojczyzn”, propagowanie wśród młodego pokolenia, historii swoich miast i miejscowości, umożliwienie uczestnikom konkursu rozwoju umiejętności plastycznych, zapewnienie prezentacji prac na wystawach pokonkursowych.
Naszą placówkę reprezentować będzie: uczeń klasy I (lub) II.

  • Ogólnopolski konkurs plastyczny „Jesienne duszki i leśne skrzaty”:

Konkurs organizowany jest przez Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” im. prof. Aleksandra Kamińskiego w Krakowie. Adresowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy, której tematem przewodnim będą jesienne duszki i leśne skrzaty. Warunkiem koniecznym jest wykorzystanie „darów jesieni” oraz innych skarbów przyrodniczych.
Naszą placówkę reprezentować będą: Igor Korzycki (klasa I), Oliwia Karlińska (gr. Jeżyki), Hanna Surowiecka (gr. Jeżyki), Oliwier Kloryga (gr. Żabki), (gr. Żabki).

  • Konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych „MÓJ PRZYJACIEL MIŚ”:

Już od ponad 100 lat pluszowy miś towarzyszy dzieciom w ich codziennym życiu, dzieląc z nimi radości i troski. Przez ten czas stał się także ulubionym bohaterem literatury dziecięcej i śmiało wkroczył do świata bajek. Ta popularna zabawka ma nawet swoje światowe święto – 25 listopada. Z tej okazji Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada 102 w Krakowie ogłasza dla dzieci w wieku 3 – 6 lat konkurs plastyczny pn. „Mój przyjaciel miś”. Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni i kreatywności u dzieci, rozwijanie umiejętności manualnych, rozwijanie wrażliwości estetycznej, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych.
Naszą placówkę reprezentować będą: Kacper Koźlak (gr. Misie), (gr. Żabki), (gr. Smerfy).

  • Ogólnopolski Konkurs Plastyczny “Kolorowa Pani Jesień”:

Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce oraz Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie, zaprasza dzieci z przedszkoli całej Polski do udziału w konkursie plastycznym “Kolorowa Pani Jesień”. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej zgodnej z tematem konkursu. Cele konkursu: rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci, rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych, prezentacja i popularyzacja  dziecięcej twórczości plastycznej.
Naszą placówkę reprezentować będą: (gr. Jeżyki), (gr. Smerfy)

 

Autor wpisu