Rytmika

001

Na zajęciach z rytmiki zawsze panuje radosna atmosfera, a dzieci uczestniczą w nich z wielkim zaangażowaniem i uśmiechem na twarzach! :)