Tydzień

001

„Tydzień ma siedem dni a w tych dniach są….” Nauka dni tygodnia połączona z pracą plastyczną w grupie „Jeżyki „.