Kamera ochrony

Cały obiekt jest strzeżony i monitorowany całą dobę.

Specjalnie zainstalowane kamery umożliwiają Dyrekcji placówki monitoring tego co w danej chwili robią dzieci uczęszczające do przedszkola.
Wykorzystywany przez nas w przedszkolu system monitoringu działa w oparciu o profesjonalne systemy alarmowe i wyspecjalizowane grupy interwencyjne.

Posiada on także tę cenną zaletę, że sygnalizuje:

  • pożar, zalanie wodą, ulatnianie się gazu
  • konieczność udzielenia pomocy medycznej
  • włamanie
  • napad

A także śledzi automatycznie bez interwencji użytkownika podstawowe parametry, np:

  • brak zasilania sieci
  • łączność pomiędzy użytkownikiem i stacją zbiorczą.

Wszystkie stosowane przez system urządzenia posiadają atesty i homologację, dopuszczające je do użytku na terenie Polski w obiektach o wszystkich klasach zagrożenia.