Bezpieczny DOLNYŚLĄSK

Rozpoczyna się kolejna edycja programu edukacyjnego „Bezpieczny Dolnoślązak”.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Cezary Przybylski, zaprasza wszystkich Dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, placówek oświatowych publicznych i niepublicznych z terenu Dolnego Śląska do wzięcia udziału w bezpłatnym programie edukacyjnym „Bezpieczny Dolnoślązak” – IV edycja.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego kontynuuje działania w ramach programu Edukacyjnego pn. „Bezpieczny Dolnoślązak”, którego celem jest podnoszenie świadomości dolnośląskich uczniów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz umiejętności współdziałania ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Dotychczas działania wśród osób najmłodszych, prowadzone były w ramach zajęć praktyczno – dydaktycznych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Tegoroczna edycja programu „Bezpieczny Dolnoślązak” kładzie szczególny nacisk na edukację w sferze ochrony danych osobowych w nauczaniu zdalnym oraz pracy zdalnej. Nowa edycja programu podobnie jak poprzednia, skierowana jest do uczniów i nauczycieli z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek oświatowych publicznych i niepublicznych zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska oraz rodziców i wszystkich innych osób, które podczas nauki i pracy zdalnej korzystają ze sprzętu, urządzeń i połączeń w systemach teleinformatycznych.

Adresaci programu:

 • Uczniowie i nauczyciele z przedszkoli, szkół, placówek oświatowych publicznych i niepublicznych z terenu Dolnego Śląska oraz rodziców i wszystkich innych osób, które podczas nauki i pracy zdalnej korzystają ze sprzętu, urządzeń i połączeń w systemach teleinformatycznych.

Organizator programu:

 • Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Realizator programu:

 • Wydział Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego;
 • Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Partnerzy programu:

 • Wojewoda Dolnośląski,
 • Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu,
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu,
 • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu,
 • Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
 • Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
 • Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze,
 • Pogotowie Ratunkowe w Legnicy,
 • Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu,
 • Regionalny Oddział KRUS we Wrocławiu,
 • Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu,
 • Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 KS Commando,
 • Zakład Socjologii i Edukacji Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • TVP Wrocław,
 • Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu,
 • Związek Banków Polskich,
 • Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu,
 • Fundacja Edukacji Dla Bezpieczeństwa i Cyberbezpieczeństwa.

Regulamin programu, harmonogram działań, karta zgłoszeniowa, rozszerzony opis obszarów oraz karta projektu i karta sprawozdania dostępne są również na stronie internetowej: www.umwd.dolnyslask.pl/ bezpieczenstwo/bezpieczny-dolnoslazak/ oraz www.dodn. dolnyslask.pl.

Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych osobowych to kwestie, które dotykają każdego z nas – szczególnie w dobie pandemii, gdy zostaliśmy postawieni przed koniecznością zmiany trybu pracy i nauki w systemie zdalnym.

Straty wynikające z naszej nieuwagi, roztargnienia czy niewiedzy mogą być ogromne i długofalowe. Poniżej zamieszczono kilka zasad, których stosowanie może uchronić przed cyberprzestępczością:

 1. Instalowanie i aktualizacja dobrego programu antywirusowego.
 2. Znajomość i stosowanie się do zabezpieczeń na stronach bankowych, czujność przy korzystaniu z bankowości elektronicznej.
 3. Dokonywanie płatności tylko i wyłącznie z własnych urządzeń lub z urządzeń osób zaufanych oraz niekorzystanie z publicznych sieci. Wyszukiwanie strony banku poprzez wpisanie jego nazwy ręcznie w górnym pasku wyszukiwarki, nie poprzez samą wyszukiwarkę.
 4. Nieudostępnianie swoich danych (bank nie pyta o poufne dane, czyli np. kod PIN do karty płatniczej).
 5. Nieinstalowanie nielegalnego oprogramowania.
 6. Nieotwieranie wiadomości i załączników z nieznanych źródeł.
 7. Niewchodzenie na podejrzane strony.
 8. Skanowanie komputera dobrym programem antywirusowym.
 9. Regularna aktualizacja oprogramowania na komputerze, szczególnie oprogramowania przeglądarek internetowych.
 10. Regularna zmiana haseł do komputera, konta internetowego itp. (najlepsze hasła są trudne, do każdej usługi internetowej inne).

Spot informacyjno-edukacyjny ma na celu promocję bezpieczeństwa w sieci i ochronę danych osobowych. Jest jednocześnie zapowiedzią kolejnej edycji programu edukacyjnego pn. „BEZPIECZNY DOLNOŚLĄZAK”.

Wybrane przez Placówkę obszary realizacji programu :

 1. Ochrona danych osobowych w zdalnym nauczaniu
 2. Bezpieczeństwo na drodze (bezpieczeństwo ruchu drogowego – zbiór zasad bezpiecznego poruszania się po drogach w sytuacjach dnia codziennego oraz zagrożeń)
 3. Pierwsza pomoc (znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy poprzez udział w zajęciach pokazowych i praktycznych).