Mikołaje

001

„Nasze Mikołaje” Zajecia plastyczne u dzieci z grup: „Kotki” oraz „Jeżyki