Minikoszykówka

006

Zajęcia z mini koszykówki w grupie „Jeżyków ” i „Misiów ”