8 maja do naszego przedszkola przyjechały Panie ze Straży Miejskiej, które przeprowadziły z „Elfami” i „Tygrysami” pogadankę ekologiczną.

W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się jak segregować odpady, jak można dać im nowe życie, ile czasu rozkładają się poszczególne odpady. Dzieci poznały zasadę 3R – Reduce (unikaj), Reuse (użyj ponownie) i Recycle (utylizuj). Po zakończeniu dzieci otrzymały zakładki mówiące o tych trzech zasadach oraz komplet książeczek i grę edukacyjną dla grupy.

Autor wpisu