Aktualności1
2024-03-14Przedszkole Michałek kładzie duży nacisk na rozwój każdego aspektu życia naszych dzieci. Dzięki zajęciom z integracji sensorycznej oraz treningu uważności prowadzonym przez panią Hanię, nasze przedszkolaki mają szansę na wszechstronny rozwój. Integracja Sensoryczna to zajęcia, które pomagają dzieciom w lepszym odbiorze i przetwarzaniu bodźców z otoczenia. Pani Hania, z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i aktywności, stymuluje zmysły maluchów, co przekłada się na ich lepszą koordynację, równowagę i koncentrację. Trening Uważności to natomiast czas, kiedy dzieci uczą się skupienia na teraźniejszym momencie. Poprzez zabawy oddechowe, ćwiczenia relaksacyjne i medytacje, pani Hania uczy przedszkolaków, jak radzić sobie ze stresem i emocjami. Taki trening daje dzieciom narzędzia do lepszego koncentrowania się, co jest niezwykle ważne zarówno w nauce, jak i codziennych sytuacjach. Zajęcia te są nie tylko świetną zabawą, ale również budują fundamenty dla zdrowego rozwoju emocjonalnego i poznawczego naszych dzieci. Cieszymy się, że możemy oferować takie aktywności i widzieć ich pozytywny wpływ na naszych przedszkolaków. [...]
2024-03-14W naszym przedszkolu, pod czujnym okiem Pani Hani, nasze małe podopieczne wkraczają w fascynujący świat szachów. Ta królewska gra nie tylko dostarcza radości, ale również rozwija umysł i przynosi wiele korzyści. Korzyści dla Dzieci: Gra w szachy rozwija wiele umiejętności: Lepsza koncentracja: Dzieci muszą skupić się na planszy i przewidywać ruchy przeciwnika. Logiczne myślenie: Szachy wymagają planowania i przewidywania. Radzenie sobie z porażkami: Każda partia to nauka, nawet jeśli przegramy. Budowanie pewności siebie: Sukcesy na szachownicy wzmacniają poczucie własnej wartości. [...]
2024-03-14W naszym przedszkolu Pani Natalia prowadzi fascynującezajęcia z integracji sensorycznej, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem naszych maluchów. Ale o co tak naprawdę chodzi w tych zajęciach i jakie korzyści przynoszą dzieciom? Czym jest Integracja Sensoryczna? Integracja Sensoryczna to terapia, która wykorzystuje ruch jako narzędzie, to proces, w którym informacje odbierane przez nasze zmysły są przetwarzane i organizowane przez układ nerwowy. Dzięki temu dziecko może adekwatnie reagować na otaczający je świat. W skrócie, integracja sensoryczna pomaga w rozwijaniu umiejętności percepcyjnych, koncentracji uwagi i zachowań celowych. Co Dzieci Uczą Się na Tych Zajęciach? Rozpoznawanie Bodźców: Dzieci poznają różne rodzaje bodźców sensorycznych, takich jak dotyk, ruch, wzrok, słuch, węch i smak. Na przykład, każdy przedmiot – klocek, liść czy banan – ma swoją fakturę, kształt, kolor, ciężar i może wydawać dźwięk. Integracja sensoryczna pomaga dzieciom lepiej odbierać te bodźce i łączyć je w spójne pojęcia. Współpraca Układów Zmysłowych: Systemy sensoryczne (np. przedsionkowy, proprioceptywny, dotykowy) wzajemnie się uzupełniają. Na przykład, ruch pomaga lepiej odbierać bodźce dotykowe i wzrokowe. Dzięki temu dzieci lepiej rozumieją swoje otoczenie. Rozwój Umiejętności Ruchowych: Integracja sensoryczna wpływa na rozwój reakcji adaptacyjnych i panowanie nad ruchem. Dzieci uczą się lepiej poruszać, koordynować ruchy i zachowywać równowagę. Korzyści Emocjonalne: Poprawa integracji sensorycznej może wpłynąć na emocjonalny rozwój dziecka. Dzieci, które lepiej odbierają i przetwarzają bodźce, mogą lepiej radzić sobie z emocjami. Dlaczego To Ważne? Integracja sensoryczna jest kluczowa dla prawidłowego rozwoju dziecka. Dzięki niej maluchy uczą się lepiej funkcjonować w świecie, radzić sobie z bodźcami i rozwijać umiejętności społeczne. Zajęcia prowadzone przez Panią Natalię są nie tylko edukacyjne, ale także pełne radości i przygody [...]