2024.03.08 Trening Uważności

Przedszkole Michałek kładzie duży nacisk na rozwój każdego aspektu życia naszych dzieci. Dzięki zajęciom z integracji sensorycznej oraz treningu uważności prowadzonym przez panią Hanię, nasze przedszkolaki mają szansę na wszechstronny rozwój.

Integracja Sensoryczna to zajęcia, które pomagają dzieciom w lepszym odbiorze i przetwarzaniu bodźców z otoczenia. Pani Hania, z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i aktywności, stymuluje zmysły maluchów, co przekłada się na ich lepszą koordynację, równowagę i koncentrację.

Trening Uważności to natomiast czas, kiedy dzieci uczą się skupienia na teraźniejszym momencie. Poprzez zabawy oddechowe, ćwiczenia relaksacyjne i medytacje, pani Hania uczy przedszkolaków, jak radzić sobie ze stresem i emocjami. Taki trening daje dzieciom narzędzia do lepszego koncentrowania się, co jest niezwykle ważne zarówno w nauce, jak i codziennych sytuacjach.

Zajęcia te są nie tylko świetną zabawą, ale również budują fundamenty dla zdrowego rozwoju emocjonalnego i poznawczego naszych dzieci. Cieszymy się, że możemy oferować takie aktywności i widzieć ich pozytywny wpływ na naszych przedszkolaków.

Autor wpisu