a) języki obce:

język angielski w zależności od grupy wiekowej dzieci od 10 do 30 minut, jest to nauka poprzez zabawę i muzykę. Zajęcia prowadzi Barbara Maćkowiak, dyplomowany nauczyciel, absolwentka Wydziału Filologii Angielskiej z odbytym przygotowaniem pedagogicznym.

język niemiecki. Zajęcia prowadzi mgr Małgorzata Kmieć. Pani Kmieć jest jednocześnie nauczycielem w Zespole Szkół nr 2 i prowadzi zajęcia zarówno w klasach gimnazjalnych jak i licealnych. Tematyka jest ściśle związana z treściami realizowanymi w ramach przedszkolnego programu wychowania. Zagadnienia odpowiadają poziomowi rozwoju psychiki dzieci i są związane ze znaną dzieciom otaczającą je rzeczywistością oraz dotyczą ich życiowych doświadczeń. Dzieci uczą się języka bezstresowo, ale aktywnie przy wykorzystaniu wszystkich zmysłów. Zatem zajęcia najczęściej przybierają formę gier i zabaw.

b) gimnastyka ogólnorozwojowa

c) nauka tańca towarzyskiego

prowadzona przez Szkołę Tańca Cordex z siedzibą w Wałbrzychu, powstałą w 1995 r., która od początku istnienia jest członkiem Polskiego Towarzystwa Tanecznego i organizatorem Dolnośląskiego Turnieju Tanecznego Grup Przedszkolnych

d) logopeda

zajęcia indywidualne prowadzi Pani Dorota Kiczak- logopeda surdologopeda, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, od 18 lat praktykuje w zawodzie, pracownik m.in. Wałbrzyskiej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i Przychodni Specjalistycznej w Wałbrzychu.

e) Zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

– zabawa z tablicą rozwija percepcję wzrokowo – słuchową – pozwala samodzielnie rozwiązywać zadania z natychmiastową oceną, często w postaci dźwiękowej oraz wzrokowo – ruchowej, np. trening manualny – poprzez rysowanie kształtów, wypełnianie kolorami, wzorami, kształtowanie napięcia mięśniowego poprzez odpowiednie dociskanie pisaka. Interaktywność absorbuje dziecko, angażuje jego zmysły – wzrok, dotyk, słuch. Rozwija umiejętność wykonywania złożonych poleceń, które aktywizują myślenie abstrakcyjne. Zajęcia z tablicą interaktywną będą się odbywały w każdej grupie raz w tygodniu.

f) zajęcia plastyczne

 

g) tenis

AKADEMIA TENISOWA GEM SET MECZ z Wałbrzycha prowadzi szkolenia dla przedszkolaków wg programu PLAY+STAY oraz systemu nauczania dzieci „Tenis 10”.
Zajęcia prowadzone są w formie zabawy ruchowej, dzieci uczą się łapać oraz rzucać piłkę tenisową. Jednocześnie rozwijają umiejętność obserwacji i czucia piłki.
Trenowane są podstawowe elementy koordynacji – zabawy rozwijające: refleks, orientację, spostrzegawczość, zręczność manualną, kształtowanie umiejętnego poruszania się w polu gry, nauka prawidłowego trzymania rakiety i noszenia piłki na rakiecie, nauka podbijania piłki: forhandem, backhandem, łączenie podbijania stroną forhandową i backhandową w miejscu i w ruchu.
Celem wychowawczym treningów tenisowych jest wytwarzanie trwałych nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego, wpajanie zasady „fair play” w rywalizacji sportowej oraz nauka współpracy w grupie.
Wszystko po to, aby rozbudować pasję tenisową i zainspirować dzieci do tenisa już na korcie ziemnym w Akademii Tenisowej Gem Set Mecz przy ul. Ogrodowej 19 na Podzamczu.www.szkolatenisa.hb.pl ;

h) spotkania z filharmonikami sudeckimi

muzyka poważna dla dzieci, (jeden raz w miesiącu)

i) ART.-RE- Studio Małych Form Teatralnych

Od wielu lat zajmuje się tworzeniem i wystawianiem przedstawień, programów ekologicznych i edukacyjnych dla dzieci. Dzieci mają możliwość wystąpienia na scenie razem z aktorami i współtworzenia przedstawienia, a także kreowania bajkowego świata. Jest to dodatkową formą rozwoju intelektualnego dla dziecka. Prezentowane przedstawienia są dopasowane do dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Spektakle nie zawierają agresji, przemocy, a uczą dzieci jak postępować. Przedstawienie trwa od 40 do 45 minut.

j) Rytmika

zajęcia umuzykalniające, których celem jest rozwój wrażliwości muzycznej dzieci oraz kształcenie estetyki ruchów. Zajęcia są prowadzone przez osoby z wyższym wykształceniem muzycznym i przygotowaniem pedagogicznym – Państwo Izabela i Adam Galara.

Wszystkie zajęcia dodatkowe są dla wszystkich dzieci a ich odpłatność została uwzględniona w czesnym!

k) Zajęcia komputerowe

– Komputer to nowoczesne narzędzie edukacyjne o różnych możliwościach zastosowań. Dzieci w trakcie zajęć zapoznają się z budową komputera i pierwszymi czynnościami związanymi z obsługą. Poznają także zasady prawidłowego i bezpiecznego korzystania z komputera. Zapoznają się z narzędziami do rysowania oraz do malowania i kolorowania gotowych rysunków. Będą wykonywać ćwiczenia utrwalające poznane wcześniej narzędzia graficzne – wykorzystanie programu Paint do ćwiczeń sprawnościowych. Zajęcia komputerowe będą się odbywały w każdej grupie raz w tygodniu.

Autor wpisu