Ogłoszenie

Aktualizacja ogłoszenia z dnia 27.02.2023. W odpowiedzi nakorespondencję z dnia 22.02.2023 roku, Zamawiający informuje, iż rezygnuje z realizacji zakupu pozycji 17 załącznika nr 2 do SIWZ (zakup Pisaka teleskopowego do podłogi interaktywnej). Pisak powinien być kompatybilny z posiadanym Magicznym Dywanem 4.0. czego nie spełnia, gdyż posiadany Magiczny Dywan nie posiada kompatybilnego pisaka do podłogi.
W załączeniu korespondencji przesyłamy zaktualizowany załącznik nr 2 do SIWZ.
Należy złożyć ofertę na zaktualizowanej wersji załącznika nr 2 do SIWZ. Pozostałe dane zawarte w ogłoszeniu pozostają bez zmian.

odp_na_pytanie_27_02_2023

ZO_1_Michalek_II_2023_zalacznik_2_SIWZ_korekta_1

ZO_1_Michalek_II_2023_zalacznik_nr2_SIWZ_korekta1

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert na ogłoszone zapytanie ofertowe nr ZO/1/Michalek/II/2023 na  zakup i dostawa kompletu pomocy i materiałów dydaktycznych do Niepublicznego Przedszkola Językowego Michałek w Wałbrzychu.

Tytuł projektu: „Bo wszyscy jesteśmy tacy sami dostosowanie Przedszkola Językowego Michałek do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy”, nr RPDS.10.01.04-02-0003/20.

Więcej szczegółów w załącznikach wiadomości lub na bazie konkurencyjności.

ZO_1_Michalek_II_2023_zapytanie_pdf

ZO_1_Michalek_II_2023_formularz_ofertowy_pdf

ZO_1_MICHALEK_II_2023_zalacznik_2_SIWZ_pdf

ZO_1_michalek_2023_zapytanie_ofertowe_kplZO_1_Michalek_II_2023_zalacznik_2_SIWZ

Autor wpisu