ZO/1/Michalek/II/2023 – wybór

W załączeniu przekazujemy wybór najkorzystniejszej oferty na zakończone zapytanie ofertowe nr ZO/1/Michalek/II/2023 z dnia 15 lutego 2023 roku.

Z wybranym wykonawcom zostanie podpisana umowa.

Więcej szczegółów na bazie konkurencyjności pod ogłoszeniem nr 146755.

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty