Zawiadomienie

W załączeniu przesyłamy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawa wyposażenia do Niepublicznego Przedszkola Językowego Michałek w Wałbrzychu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zał. 2 SIWZ).

Tytuł projektu: „Bo wszyscy jesteśmy tacy sami dostosowanie Przedszkola Językowego Michałek do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy”, RPDS.10.01.04-02-0003/20

ZO_2_Michalek_X_2023_zawiadomienie_o_wyborze

Autor wpisu