Dyrektor

Klara Lubinska

mgr KLARA LUBIŃSKA

mgr zintegrowanej edukacji
  wczesnoszkolnej i przedszkolnej

– oligofrenopedagog

– fizjoterapeuta

– Executive MBA   

Nauczyciele

Katarzyna Chorazy

mgr KATARZYNA CHORĄŻY

– pedagog wczesnoszkolny i
  przedszkolny
– oligofrenopedagog
– fizjoterapeuta
– terapeuta zajęciowy

Marzena Minda

mgr MARZENA MINDA

– pedagog wczesnoszkolny
  i przedszkolny
– oligofrenopedagog
– filologia polska

Ilona Jakubanis

mgr ILONA JAKUBANIS

– nauczyciel zintegrowanej edukacji
  wczesnoszkolnej i przedszkolnej
– pedagogika specjalna

Dominika Miłkowska

mgr DOMINIKA MIŁKOWSKA

– psycholog

Iryna Shyndler

mgr IRYNA SHYNDLER

– nauczyciel języka angielskiego
– oligofrenopedagog

Agnieszka Dąbkowska

mgr Agnieszka Dąbkowska

– logopeda
– neurologopeda
– surdopedagog
– ukończona filologia polska

Hanna Rychlik

mgr HANNA RYCHLIK

– fizjoterapeuta
– pedagog
– terapeuta integracji sensorycznej
– instruktor gry w szachy
– trener mentalny

Barbara Żurakowska

mgr BARBARA ŻUKOWSKA

– Oligofrenopedagog
– pedagog
– edukator socjoterapii

Grazyna Mujstra

mgr GRAŻYNA MUJSTRA

– pedagog wczesnoszkolny i przedszkolny
– oligofrenopedagog
– terapeuta ręki
– specjalista kinezjologii edukacyjnej

Anna Cyrybulka

mgr ANNA CYRYBULKA

– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  i przedszkolnej
– pedagogika terapeutyczna
  z oligofrenopedagogiką

Krzysztof Bucki

mgr KRZYSZTOF BUCKI

–  rytmika
– nauczyciel wczesnoszkolny
  i przedszkolny
– oligofrenopedagog

Asystenci nauczyciela

Agnieszka Kazimiercza

Agnieszka Kazimierczak

Sylwia Żegnłek

Sylwia Żegnałek

Beata Wawrzyńczyk

Beata Wawrzyńczyk

Agnieszka Bogacka

Agnieszka Bogacka

Jolanta Akielaszek

Jolanta Akielaszek